Zelená úsporám

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem - 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem - 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla - 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu - 10 000 Kč
 • Za 1 kW/h elektrického akumulačního systému - 10 000 Kč

Jak požádat o dotaci

 • Výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

 • Potřebné dokumenty a podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele - Rodinné domy
 • Návod, jak postupovat, najdete na stránce Jak na to

Dotace 40 000 - 200 000 Kč